Nøgler til boligen

Du får udleveret nøglerne i forbindelse med indflytningen. Det er en god idé at kontakte os i god tid inden indflytningsdagen, så vi kan aftale et tidspunkt for indflytningen og nøgleudleveringen.

HUSK at indskuddet og 1. husleje skal være indbetalt, før du kan få nøglerne.

Nøgler kan kun udleveres til andre, hvis der forevises en fuldmagt fra indflytter/beboer.
Falder overtagelsesdagen i en weekend eller på en helligdag, kan indflytning og nøgleudlevering aftales hverdagen forinden.

Hvis du indflytter tidligere end overtagelsesdagen, skal du betale husleje for de ekstra ”hverdage”.

Ekstra system nøgler kan bestilles via AAB mod betaling.

Når du flytter, skal alle udleverede nøgler afleveres til ejendomsfunktionæren senest ved fraflytningssynet.

Hvis der mangler én eller flere systemnøgler, vil låsen blive omkodet på din regning.