Jeg ved, hvor der findes en have så skøn...

 

Forrige uge blev de nyoprettede beboerhaver på Resedavej indviet.

Beboerhaverne giver AAB Silkeborgs beboere mulighed for at få jord under neglene og snakke med naboerne hen over spirende grøntsager, krydderurter og farverige blomster.

AAB Silkeborg går helt digitalt 

Nu har vi fået muligheden for at du kan underskrive din lejekontrakt med NemID, således at vi får kontrakten elektronisk. På den måde slipper du for at sende kontrakten med posten eller aflevere den i administrationen på Borgergade 103.   

Du kan få tilsendt din forbrugsopgørelse, den evt. årlige huslejeforhøjelse og flytteopgørelse via e-Boks.

Tilmeld allerede nu AAB Silkeborg til din e-Boks via www.e-boks.dk.

Vil du med indenfor på Borgergade?

 

 

 

 

 

 

Kongegården

AAB Silkeborg har fået en ny afdeling "Kongegården", beliggende Svendsgade 2-10, 3-9 og Lyngbygade 54. 

Der bliver 76 boliger i afdelingen, som størrelsesmæssigt fordeler sig således;

2 værelses = 14 stk.     3 værelses = 32  stk.
4 værelses = 24 stk.     5 værelses = 6 stk. 

Se billeder

Læs folder om Kongegården

 

 

Beboerdemokrati

Når du bor i en almen boligorganisation
som AAB Silkeborg, får du mere end et godt sted at bo.

Du får også indflydelse gennem et stærkt beboerdemokrati. 
Du er med til at bestemme standarden i boligerne, og du vælger de medbeboere, der skal være dine talsmænd.

Hver afdeling er en økonomisk selvstændig enhed, og du er med til at vedtage budgettet. På møder i afdelingen diskuteres emner som husdyrhold, større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder og andre temaer af interesse for alle. 

Beboerdemokrati