Kunne du tænke dig at leje et sommerhus?


AAB Silkeborg har 2 sommerhuse, som udlejes i perioden fra uge 14 til og med uge 44.

Alle beboere har modtaget informationsmateriale i postkassen. Her er også vedlagt en bestillingsseddel som indsendes til administrationen på Borgergade 103, senest d. 29. januar 2017. Alle ansøgere vil modtage en tilbagemelding medio februar 2017.


Læs mere om sommerhusene

AAB Silkeborg i din e-Boks?

Du kan få tilsendt din forbrugsopgørelse, den evt. årlige huslejeforhøjelse og flytteopgørelse via e-Boks. Vi arbejder for på sigt at kunne sende lejekontrakter, opsigelser mv., så du nemt, hurtigt og sikkert får adgang til alle dine dokumenter samme sted.

Tilmeld allerede nu AAB Silkeborg til din e-Boks via www.e-boks.dk.

Beboerdemokrati

Når du bor i en almen boligorganisation
som AAB Silkeborg, får du mere end et godt sted at bo.

Du får også indflydelse gennem et stærkt beboerdemokrati. 
Du er med til at bestemme standarden i boligerne, og du vælger de medbeboere, der skal være dine talsmænd.

Hver afdeling er en økonomisk selvstændig enhed, og du er med til at vedtage budgettet. På møder i afdelingen diskuteres emner som husdyrhold, større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder og andre temaer af interesse for alle. 

Beboerdemokrati

 

SMS-Service!

SMS-Service er en hurtig måde
for os at komme i kontakt med vores beboere på.
Vi sender en sms ud til alle de telefoner, der er tilmeldt på en af vores adresser. SMS'en vil kun blive sendt til de relevante adresser i de enkelte tilfælde.

Sms-Servicen vil blive benyttet ved NYHEDER, akut opståede situationer som drifts- og forsyningsforstyrrelser, men også til mere almene informationer om arbejder i afdelingen, ferielukning, større renoveringssager m.m. Som udgangspunkt er du som beboer automatisk tilmeldt. Skulle du ikke ønske at modtage sms'er fra os, kan du afmelde servicen via nedenstående link. 

sms-service