Lukket d. 14. december 2016


Administrationen og driftskontorerne holder lukket onsdag d. 14. december 2016 hele dagen pga. medarbejderarrangement.

Se desuden vores lukketider i forbindelse med julen 2016.


AAB Silkeborg i din e-Boks?

Du kan få tilsendt din forbrugsopgørelse, den evt. årlige huslejeforhøjelse og flytteopgørelse via e-Boks. Vi arbejder for på sigt at kunne sende lejekontrakter, opsigelser mv., så du nemt, hurtigt og sikkert får adgang til alle dine dokumenter samme sted.

Tilmeld allerede nu AAB Silkeborg til din e-Boks via www.e-boks.dk.

Beboerdemokrati

Når du bor i en almen boligorganisation
som AAB Silkeborg, får du mere end et godt sted at bo.

Du får også indflydelse gennem et stærkt beboerdemokrati. 
Du er med til at bestemme standarden i boligerne, og du vælger de medbeboere, der skal være dine talsmænd.

Hver afdeling er en økonomisk selvstændig enhed, og du er med til at vedtage budgettet. På møder i afdelingen diskuteres emner som husdyrhold, større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder og andre temaer af interesse for alle. 

Beboerdemokrati

 

SMS-Service!

SMS-Service er en hurtig måde
for os at komme i kontakt med vores beboere på.
Vi sender en sms ud til alle de telefoner, der er tilmeldt på en af vores adresser. SMS'en vil kun blive sendt til de relevante adresser i de enkelte tilfælde.

Sms-Servicen vil blive benyttet ved NYHEDER, akut opståede situationer som drifts- og forsyningsforstyrrelser, men også til mere almene informationer om arbejder i afdelingen, ferielukning, større renoveringssager m.m. Som udgangspunkt er du som beboer automatisk tilmeldt. Skulle du ikke ønske at modtage sms'er fra os, kan du afmelde servicen via nedenstående link. 

sms-service